Storviltlaget
Ble etablert som et småviltlag i 1991 og ble utvidet til også storviltjakt fra 1992. Laget har bestått av de samme medlemmer siden 1994. Bjørn har vært med fra starten i 1991 og har vært jaktleder siden 1993.
Andrè (sønn til Bjørn) kom med i 2002 for å fylle plassen etter Morten (svoger) slik at laget igjen skulle telle 5 jegere. I tillegg har Georg Jr.(sønn til Ivar) vært med siden 1994 som
hjelpemann og ”Rapidfører” og har blitt en ekspert på denne.
Fra sesongen 2007 benytter laget seg av Polaris 6X6 for transport av elg og utstyr, en maskin som ser ut til å fungere meget bra. Vi får se om den kan erstatte Rapid`n fullt ut som var en utrolig maskin i terrenget.

Georg Sr, Ivar, Harald, Espen og Georg Jr. valgte fra 2006 å prøve andre områder etter å ha vært med på laget i nær 15 år, de jakter nå i Lierne, Trøndelag. Lykke til i Lierne gutter!

Jan Erling kom med på laget i 2006 og har utfylt sin rolle på laget meget godt.

Lonfossen Jaktlag har en erklært målsetting om at det skal være hyggelig på jakt, både i skogen og ikke minst på koia etter dagens bravader. Og den målsettingen er det ingen problemer med å oppnå med de medlemmene som jaktlaget består av pr. i dag.
Vi setter, selvfølgelig, sikkerhet og human jakt i høysetet, noe som hele tiden også blir repetert og ikke minst respektert. Den siste endringen på laget ble gjennomført i 2007 og er nå komplett hva jegere og hunder angår.
Laget teller fra 2009 6 jegere som passer terrenget, kvotene og ikke minst Lonfosskoia meget bra. Etter å ha gjennomført de siste års jakt er konklusjonen at laget fungerer perfekt både hva hunder og jegere angår - vi gleder oss til årene som kommer!

Småviltlaget
Ble etablert i 1991 av en sammensveiset gjeng av jegere som tidligere hadde jaktet på Hurum og som gjerne ville prøve litt andre områder.
Laget har bestått av stort sett de samme jegerne siden 1991/1994 bortsett fra Andrè som kom med i 2001.
Til å begynne med var det ikke de helt store bestander av vilt men en og annen hare fikk vi i sekken, storfugl fikk vi også smake. Til gjengjeld fikk vi andre opplevelser som nydelig natur og hyggelig samvær.
Det gikk noen år uten at vi jaktet veldig intenst på viltet og uten å ha vitenskapelig belegg øket bestandene av det meste etter hvert og nå har vi gode tilstander.
Rypene kommer tilbake og skogsfuglbestanden er meget god, harene ”kommer og går”.
Fra 2008 blir det de samme jegerene på storviltlaget som også inntar småvillaget i tillegg til våre venner Ralph og Terje, nytt fra 2009 er at også Frank tiltrer de bolde jegerrekker i Lonfossen. Vi gleder oss!

Terrenget
Terrenget, som ligger i Sollia Viltstellområde i Atnadalen, er en blanding av skog og fjellterreng med høyeste punkt på ca 1000m, terrenget er på ca 14000da.
Terrenget består av hogstflater, furumoer, granskog og bjørkeskog/kratt og noen stooore steinrøyser.
Lonfossen Jaktlag har leid terrenget siden 1991 og da først som småviltterreng og fra 1992 også som storviltterreng.
Som husvære under jakta benytter vi Lonfosskoia som er ei laftet tømmerkoie i fra ca 1920 - 30 årene og som fungerer aldeles utmerket til formålet, jaktlederen leier også koia som feriested for sin familie utenom jakta. Atnaelva renner like forbi hytta hvor det er gode fiskemuligheter om sommeren.
Elgstammen i terrenget må ses i sammenheng med naboterrengene da vårt terreng ikke har en stor fast elgstamme.
Fellingsprosenten ligger i snitt på ca 80 – 95 % av tildelt kvote (år om annet 100%) og må anses som en god avskyting på terrenget.
Som småviltterreng er det meget bra med gode bestander av storfugl og orrfugl, hare (noe varierende) og stadig stigende rypebestand.
Rådyrene har blitt ”mat” til en stabil Gaupebestand og vi har kun sporadiske observasjoner av rådyr p.t..
Ulven gjorde sitt inntog i terrenget på slutten av 90 årene, først med streifdyr og så en større flokk noe som gjorde jakta til dels meget vanskelig da vi ikke kunne slippe hundene våre som tidligere.
Elgstammen ble sterkt redusert i denne perioden noe som medførte at vi også fikk vesentlig reduserte kvoter.
Se statistikk fra 1998 – 2002 hvor nedgang i sett elg indikerer dette.
Denne flokken ble imidlertid skutt etter beslutning fra myndighetene, for øvrig til dels med stor medieomtale, les hysteri!
Etter dette har det kun vært mulige streifdyr innom terrenget noe som ikke utgjør de helt store problemer.
Det er også sporadiske tegn på at bjørn har ferdes i terrenget/naboterrenget uten at vi har sett "gubben", likeså jerv finnes det også noen eksemplarer av.

Det vil si at terrenget til tider huser alle de fire store rovdyrene vi har i landet; bjørn, ulv, jerv og gaupe. Norsk villmark på sitt beste!

Utleier
Utleier er Mathiesen - Atna AS som ligger på Atneosen med Glommas bredder og Atnaelvas utløp som nabo.
Gården med sin belligenhet fremstår som usedvanlig idyllisk og bærer preg av historisk sus fra fordums tider.
Opp igjennom årene har flere storheter hatt sine tilhold på denne gården. Den mest kjente fra ”gamle” dager må vel være Nils Haagensen Atneosen også kjent som Nils skytter. Det går frasagn om hans jaktgevær (Gofabørsa) og han bravader når det gjelder bjørn, ulv og elgjakt.
Det henger skaller fra både bjørn, ulv og flotte elger på stabbursveggen fra disse tidene. I dag drives gården av Christian P. Mathiesen.
Mathiesen - Atna AS har vært og er en god avtalepartner som ”tar vare på sine jegere”.

Flere av jaktlagene har leid jakta i en årrekke noe som betyr trygghet for både utleier og leier og effektiv avskyting/forvaltning.
Copyright 2005 bk webdesign- Lonfossen jaktlag. All Rights Reserved.
Lonfossen Jaktlag
Om oss
Litt historikk og hvordan det startet